Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
6118-05-2021Obwieszczenie Wójta Gminy Kętrzyn znak: RGG.6220.10.2021 z dnia 11 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Elektrownia fotowoltaiczna Kętrzyn o mocy do 36 MW, zlokalizowana na terenie gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie". Decyzje środowiskoweAktualny
6210-05-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.27.2020.ROŚ z dnia 6 maja 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 5/7, położonej w obrębie Dębnik"Decyzje środowiskoweAktualny
6313-04-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 9 kwietnia 2021 r. znak: TB.6220.28.2020.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 5/18, położonej w obrębie Dębnik".Decyzje środowiskoweAktualny
6409-04-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.23.2020.ROŚ z dnia 7 kwietnia 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach 171/3 i 172 obręb 0004 Dębnik, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
6523-03-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.1.2021.ROŚ z dnia 22 marca 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce nr 211/2, położonej w obrębie Zawidy, gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
6623-12-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.22.2020.ROŚ z dnia 22 grudnia 2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 71/1 (obręb 0008) w miejscowości Klewno, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
6713-11-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla zawiadamiające o wydaniu w dniu 13 listopada 2020 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę budynku inwentarskiego na 4200 szt. prosiąt w systemie chowu na ruszcie (działka nr 102 obręb Pieckowo, gmina Reszel). Decyzje środowiskoweAktualny
6806-11-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30 października 2020 r. znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.17.2020.ROŚ z dnia 30 października 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.92 w miejscowości Klewno, obręb 0007 Klewno, gmina Reszel - instalacja I"Decyzje środowiskoweAktualny
6915-10-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla w dniu 9 października 2020 r. Postanowienia znak: TB.6220.17.2020.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.92, w miejscowości Klewno, obręb 0007 Klewno, gmina Reszel – instalacja I”Decyzje środowiskoweAktualny
7001-10-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.19.2020.ROŚ z dnia 1 października 2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, które będzie realizowane na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 123/1 obręb Mnichowo, gmina Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
7117-09-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 17 września 2020 r. znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.7.2020.ROŚ z dnia 17 września 2020 r. o podjęciu zawieszonego postępowania oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
7211-08-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. Postanowienia znak: TB.6220.6.2020.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działkach o nr ewidencyjnym 84/10, 84/9, 84/6 w obrębie Robawy”Decyzje środowiskoweAktualny
7311-08-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. Postanowienia znak: TB.6220.5.2020.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działkach o nr ewidencyjnym 84/10, 84/9, 84/6 w obrębie Robawy”Decyzje środowiskoweAktualny
7431-07-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji uchylającej ostateczną decyzji Burmistrza Reszla o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 maja 2018 r., znak: TB.6220.2.2018.PL, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego na 4200 szt. prosiąt w systemie chowu na ruszcie na działce nr 120 obręb Pieckowo, gm. Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
7529-07-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.7.2020.ROŚ z dnia 24 lipca o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o moc y do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz 151/9 w miejscowości Dębnik, gmina Reszel”, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Decyzje środowiskoweAktualny
7629-07-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.14.2020.ROŚ z dnia 24 lipca 2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N w km 1+253 koło miejscowości Mnichowo na rzece Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
7724-07-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Decyzji w dniu 23.07.2020r. znak TB.6220.13.2020.ROŚ o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW i powierzchnią zabudowy do 5,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Klewno, dz. nr 21, gmina Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
7823-07-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Decyzji w dniu 21.07.2020r. znak TB.6220.10.2020.ROŚ o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 1 MW na działce nr 3/21, obręb 0014 Robawy, gm. ReszelDecyzje środowiskoweAktualny
7925-06-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Postanowienia w dniu 23.06.2020r. znak:TB.6220.7.2020.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14, 60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz 151/9 w miejscowości Dębnik, gmina Reszel, i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoDecyzje środowiskoweAktualny
8017-06-2020Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Decyzji w dniu 15.06.2020r. znak TB.6220.4.2020.ROŚ o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW na działce nr 3/21, obręb 0014 Robawy, gm. ReszelDecyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 61-80 z 146 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.