Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: TB.6220.6.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 67,4 MWp na działce ewidencyjnej nr 35/3, obręb Kępa Tolnicka, gm. Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie".

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 339.87 KB, data dodania: