BIP Urząd Gminy w Reszlu

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov

URZĄD GMINY W RESZLU
woj. warmińsko – mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

Dział Techniczno – Budowlany
ul. Wł. Reymonta 1- 4

tel. (89) 755 39 00 – centrala
fax. (89) 755 07 58
e-mail: urzadgminy@gminareszel.pl
 
Urząd Gminy
NIP: 742 - 00 - 12 – 634
REGON: 000530318
Gmina Reszel
NIP: 742 - 22 - 43 -326
REGON: 510743611


 

 1. Numer konta Urzędu Gminy w Reszlu na jaki należy dokonywać wpłaty z tytułu:
  • podatków,
  • opłat lokalnych,
  • pozostałych dochodów za wyjątkiem subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
    
  1. dla osób realizujących należności w kraju:
   Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001
    
  2. dla osób realizujących należności w bankach poza granicami kraju:
   SWIFT:POLU PL PR IBAN:PL 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001
    
 2. Numer konta Gminy Reszel:
Bank Spółdzielczy w Reszlu 21 8851 0008 2001 0100 0137 0001
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Reszlu albo na rachunek bankowy budżetu Gminy w Banku Spółdzielczym w Reszlu
Nr rachunku: 70 8851 0008 2001 0100 0101 0025 z dopiskiem „opłata za odpady”.