BIP Urząd Gminy w Reszlu

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
 

 

URZĄD GMINY W RESZLU
woj. warmińsko – mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 – centrala
fax. (89) 755 07 58
e-mail: urzadgminy@gminareszel.pl

 
Urząd Gminy
NIP: 742 - 00 - 12 – 634
REGON: 000530318
Gmina Reszel
NIP: 742 - 22 - 43 -326
REGON: 510743611

 


 

1. Numer konta Urzędu Gminy w Reszlu na jaki należy dokonywać wpłaty z tytułu:
- podatków,
- opłat lokalnych,
- pozostałych dochodów za wyjątkiem subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 

1) dla osób realizujących należności w kraju :

Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001
 

2) dla osób realizujących należności w bankach poza granicami kraju:

SWIFT:POLU PL PR IBAN:PL 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 

2. Numer konta Gminy Reszel:

Bank Spółdzielczy w Reszlu 21 8851 0008 2001 0100 0137 0001
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Reszlu albo na rachunek bankowy budżetu Gminy w Banku Spółdzielczym w Reszlu Nr rachunku: 
70 8851 0008 2001 0100 0101 0025 z dopiskiem „opłata za odpady”.

Urząd Gminy w Reszlu
Dział Techniczno – Budowlany

ul. Wł. Reymonta 1- 4
11- 440 Reszel

 
Elektroniczna skrzynka podawcza - EPUAP

Adres: /2808053/SkrytkaESP