Wersja obowiązująca z dnia

Jednostki pomocnicze

Wykaz Sołtysów w Gminie Reszel

Kadencja 2019 - 2024

 

Lp. Nazwa Sołectwa Imię i nazwisko Sołtysa
1 Bezławki Maria Jakubi
2 Czarnowiec Ewa Jarzyna
3 Dębnik Anna Diakowicz
4 Klewno Jarosław Pawłowski
5 Kocibórz

Wojciech Kaczorowski

Małgorzata Cychowska - od 17.08.2022 roku

6 Leginy Bożena Chamik
7 Łężany Teresa Kubiak
8 Mnichowo Andrzej Pikulski
9 Pieckowo Dorota Witek
10 Pilec Szymon Gałka
11 Plenowo Bronisław Krystianiak
12 Ramty Andrzej Policha
13 Robawy Krzysztof Rębowski
14 Siemki Agnieszka Paprota
15 Święta Lipka

Halina Stefanowicz

Krzysztof Piątkiewicz - od 01.09.2023r.

16 Tolniki Małe Andżelika Filipiak
17 Widryny

Zenon Chodań

Andrzej Kwiatkowski - od 24.01.2024r.

18 Wola Adam Zyśk
19 Worpławki Aneta Baran
20 Zawidy Ewa Radecka

 

 

 

Mapa jednostek pomocniczych