Wersja obowiązująca z dnia

Składy osobowe Rady Miejskiej w Reszlu IX kadencji

Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Reszel Rady Miejskiej w Reszlu 

 1. Szymon Gałka – Przewodniczący Komisji 
 2. Jolanta Bożena Grzyb – Członek
 3. Grzegorz Jaruga – Członek
 4. Daria Krystyna Crimella – Członek
 5. Dawid Zajk – Członek
 6. Jarosław Żyła - Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Reszlu

 1. Jolanta Bożena Grzyb – Przewodnicząca Komisji
 2. Andrzej Adamiak – Członek
 3. Jarosław Bochno – Członek
 4. Jerzy Michał Jałoszewski – Członek
 5. Patryk Klimko – Członek
 6. Katarzyna Ślimak - Członek

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Reszlu

 1. Jarosław Żyła – Przewodniczący Komisji
 2. Jarosław Bochno – Członek
 3. Daria Krystyna Crimella – Członek
 4. Jerzy Michał Jałoszewski – Członek
 5. Patryk Klimko – Członek
 6. Leszek Kuszczak - Członek

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Reszlu

 1.  Katarzyna Ślimak – Przewodnicząca Komisji
 2. Leszek Kuszczak – Członek
 3. Waldemar Osiński – Członek
 4. Barbara Sikora – Członek
 5. Ewa Tarnicka – Członek
 6. Dawid Zajk – Członek 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reszlu

 1. Grzegorz Jaruga – Przewodniczący Komisji
 2. Ewa Tarnicka – Członek
 3. Szymon Gałka – Członek
 4. Waldemar Osiński – Członek
 5. Barbara Sikora - Członek