Ogłoszenia Urzędu Gminy

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Ogłoszenia Urzędu Gminy

Ogłoszenia Urzędu Gminy

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
102-06-2023Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla w rejonie ul. Okręg, oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel we wsi Św. Lipka przy drodze wojewódzkiej nr 594Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
231-03-2023Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
308-03-2023Ogłoszenie Burmistrza Reszla o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel w obrębie Dębnik dla działki o nr 40/10, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/297/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28.10.2021 r.Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
409-01-2023Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości.Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
502-01-2023InformacjaOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
620-12-2022InformacjaOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
717-10-2022Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla, w rejonie ul. Okręg oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel we wsi Św. Lipka przy drodze wojewódzkiej nr 594. Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
822-06-2022Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
926-05-2022Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy ReszelOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
1012-05-2022Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030”.Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
1112-01-2022Zapraszenie mieszkańców Gminy Reszel na spotkanie „Strategia Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030” Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
1208-12-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu dokumentu pn.: „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reszel na lata 2021 - 2035”.Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
1309-11-2021Komunikat Burmistrza ReszlaOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
1414-10-2021Strategia Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030Ogłoszenia Urzędu GminyAktualny
1509-08-2021Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowyOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
1602-12-2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu ZlewniOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
1730-05-2019Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na Terenie Powiatu KętrzyńskiegoOgłoszenia Urzędu GminyAktualny
Wyświetlone 1-17 z 17 rekordów.