Wersja obowiązująca z dnia

Informacja

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/425/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 listopada 2022 r. z dniem 01.01.2023r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Wynosi ona 33,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stawkę odpadów podwyższa się dwukrotnie. Podwyższona stawka opłaty wynosi 66,00 zł miesięcznie.

Załączniki

  • Informacja
    format: pdf, rozmiar: 180.02 KB, data dodania: