Wersja obowiązująca z dnia

Obsługa osób niesłyszących i głuchoniemych

Termin załatwienia

3 dni robocze przed tym zdarzeniem ( z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
- sekretariat

 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 00
fax (89) 755 07 58

 

Adres e-mail

urzadgminy@gminareszel.pl

 

Załączniki