Definicja Wspólnoty Samorządowej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Definicja Wspólnoty Samorządowej
Wersja z dnia

Definicja Wspólnoty Samorządowej

Rozdział 1. Przepisy ogólne
 

Art. 1. [Pojęcie gminy]
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

 

Art. 2. [Charakter zadań]
1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 

Art. 3. [Ustrój gminy]
1. O ustroju gminy stanowi jej statut.
2. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów.


(Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 1990-03-08 (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95)

 

Wszyscy mieszkańcy miasta Reszel
oraz jednostek pomocniczych - sołectw :
Bezławki, Dębnik, Klewno, Leginy, Łęzany, Mnichowo,
Pieckowo, Pilec, Plenowo, Ramty, Robawy, Siemki,
Święta Lipka, Tolniki Małe, Widryny, Wola, Worpławki, Zawidy
tworzą  wspólnotę samorządową zwaną
dalej "Gminą  Reszel", która działa poprzez
swoje organy.
1. Radę  Miejską  w  Reszlu - organ uchwałodawczy,
2. Burmistrza Reszla - organ wykonawczy.