Wersja obowiązująca z dnia

Środki poprawy efektywności energetycznej

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 468 ze zm.), przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Reszel latach 2015 - 2020, których celem była poprawa efektywności energetycznej.
Tabela z informacjami do pobrania w załączonym pliku.

 

Załączniki