Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-10-11128/2018Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Reszla z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel, za cenę niższą  niż ich wartość rynkowa.Obowiązujący
22018-10-08125/2018Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Reszla z dnia 08 października 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Obowiązujący
32018-10-01123/2018 Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Reszla z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
42018-09-28122/2018Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Reszla z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029.Obowiązujący
52018-09-28121/2018ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Obowiązujący
62018-09-27LXI/433/2018 Uchwała Nr LXI/433/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: przejęcia przez Gminę Reszel zadania utrzymania nawierzchni polegającego na wykonywaniu robót konserwacyjnych i porządkowych na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Reszel.Obowiązujący
72018-09-27LXI/432/2018Uchwała Nr LXI/432/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmian do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu”.Obowiązujący
82018-09-27LXI/431/2018Uchwała Nr LXI/431/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.Obowiązujący
92018-09-27LXI/430/2018Uchwała Nr LXI/430/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmian do Uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny” Obowiązujący
102018-09-27LXI/429/2018 Uchwała LXI/429/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029.Obowiązujący
Strona 1 z 133