Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
131-05-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30 maja 2023 r., znak: TB.6220.4.2023.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1/2, obręb Klewno, gmina Reszel w zakresie "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą".Decyzje środowiskoweAktualny
209-05-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dna 08 maja 2023 r., znak: TB.6220.14.2021.ROŚ o wydaniu Decyzji Nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1 obręb Stąpławki, gmina Reszel w zakresie "Budowa elektrowni słonecznej 30 MW w miejscowości Stąpławki". Decyzje środowiskoweAktualny
325-04-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r. znak TB.6220.6.2023.ROŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 67,4 MWp na działce ewidencyjnej nr 35/3, obręb Kępa Tolnicka, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Decyzje środowiskoweAktualny
425-04-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: TB.6220.6.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 67,4 MWp na działce ewidencyjnej nr 35/3, obręb Kępa Tolnicka, gm. Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
519-04-2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzje środowiskoweAktualny
630-03-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30.03.2023 r., znak:TB.6220.14.2021.ROŚ o zgromadzonym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej 30 MW w miejscowości Stąpławki, na działce ewidencyjnej nr 1, obręb Stąpławki".Decyzje środowiskoweAktualny
730-03-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 29 marca 2023 r., znak: TB.6220.1.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 20 obręb Pudwągi, gmina Reszel "Decyzje środowiskoweAktualny
821-02-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 20 lutego 2023 r. znak: TB.6220.2.2023.ROŚ . o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220//12, 214/2 położonych w obrębie Zawidy, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
921-02-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 20 lutego 2023 r., znak: TB.6220.2.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220/12, 214/2 położonych w obrębie Zawidy, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
1018-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.2.2023.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220/12, 214/2 obręb Zawidy, gmina Reszel w zakresie "Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"."Decyzje środowiskoweAktualny
1113-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.20.2022.ROŚ z dnia 13 stycznia 2023 r w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.10.2019.ROŚ z dnia 7 lutego 2019 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
1213-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.18.2022.ROŚ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 1 o mocy do 1,65 MW na działce nr 3/28 obręb Robawy, gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
1303-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.21.2022.ROŚ z dnia 03 stycznia 2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 2 o mocy do 1,65 MW, na działce nr 3/28 obręb Robawy, gmina Reszel" Decyzje środowiskoweAktualny
1422-12-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 21 grudnia znak: TB. 6220.20.2022.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie: "Budowa parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, gmina Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
1505-12-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 2 grudnia 2022 r. znak: TB.6220.22.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 233 obręb Zawidy, gmina Reszel, powiat ketrzyńskiDecyzje środowiskoweAktualny
1607-11-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 4 listopada 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
1714-10-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 12 października 2022 r w sprawie zmiany zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
1811-10-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 11 października 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184,185 obręb Klewno droga gminna nr 124031N i o nr ewidencyjnych 124,115,52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N w zakresie "Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
1920-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 20 września 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy zmiany w zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
2007-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.10.2022.ROŚ z dnia 06 września 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb kompleksu magazynowo – suszarniczego na nieruchomości położonej w Reszlu przy ulicy Macieja Rataja 3 na działkach nr ewid. 19/5, 19/4 obręb 003 Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 142 rekordów.