Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 07 lutego 2019 r., na wniosek firmy GP ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie parku fotowoltaicznego „Reszel” (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6 MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, gmina Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie”. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu postanowienia znak: TB.6220.10.2018.PL.6 z dnia 15 stycznia 2019 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parku fotowoltaicznego „Reszel” (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6 MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, gmina Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu postanowienia znak: TB.6220.9.2018.PL.7 z dnia 03 stycznia 2019 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 248/2, obręb Robawy, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu postanowienia znak: TB.6220.7.2016.PL.8 z dnia 17 grudnia 2018 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/23, obręb Robawy, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 03 października 2018 r. przez Burmistrza Reszla Postanowienia znak: TB.6220.6.2017.PL.3 o przedłużeniu termin ważności decyzji wydanej przez Burmistrza Reszla, znak: TB-PL.6220.13.2011 z dnia 17 kwietnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stopnia wodnego Małej Elektrowni Wodnej Stachowizna wraz z budową przepławki dla ryb od km 15+400 do km 14+400 rzeki Dajna, gmina Reszel i gmina Kętrzyn, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie” więcej »