Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla zawiadomienia znak: TB.6220.15.2019.ROŚ.8 stronom przedmiotowego postepowania o zebranym materiale dowodowym dający podstawę do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Planowanej przebudowie i rozbudowie istniejącego zakładu budynków wraz z elementami infrastruktury w Zakładzie Produkcyjnym DFM Sp. z o.o. w Reszlu, ul. Warmińska 12, zakładem włada DFM Sp. z o.o. 11-040 Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 21 więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Decyzji, znak: TB.6220.17.2019.ROŚ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Elektrownie fotowoltaiczne posadowione będą w gminie Reszel, obręb Mnichowo, nieruchomość numer 4 więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Postanowienia w dniu 20.09.2019r. znak TB.6220.16.2019.ROŚ.5 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW i wysokości do 3 m każda na działce ewidencyjnej nr 5/7, obręb Dębnik, gmina Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Postanowienia w dniu 16.09.2019r. znak TB.6220.17.2019.ROŚ.5 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Elektrownie fotowoltaiczne posadowione będą w gminie Reszel, obręb Mnichowo, nieruchomość numer 4 więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy o stwierdzeniu barku potrzeby potwierdzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ Planowana przebudowa i rozbudowa istniejącego zespołu budynków wraz z elementami infrastruktury w Zakładzie Produkcyjnym DFM Sp. z o.o. w Reszlu, ul. Warmińska 12, Zakładem włada DFM Sp. z o.o. 11-040 Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 21 więcej »