Decyzje środowiskowe

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
120-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 20 września 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy zmiany w zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
207-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.10.2022.ROŚ z dnia 06 września 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb kompleksu magazynowo – suszarniczego na nieruchomości położonej w Reszlu przy ulicy Macieja Rataja 3 na działkach nr ewid. 19/5, 19/4 obręb 003 Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
301-08-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 28 lipca 2022 r. znak: TB.6220.15.2022.ROŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pt.: „Wydobycie kopaliny pasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża Robawy 2 na części działek nr 220/1, 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy w gminie Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
428-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 27 lipca 2022 r. znak: TB.6220.15.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża Robawy 2 na części działek nr 220/1, 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy w gminie Reszel” i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Decyzje środowiskoweAktualny
527-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 26 lipca 2022 r. decyzji znak: TB.6220.8.2022.ROŚ w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla z dnia 26 listopada 2020 r. znak: TB.6220.6220.7.2020.ROŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
614-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.11.2022.ROŚ z dnia 14 lipca 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 165, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel w zakresie: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy”.Decyzje środowiskoweAktualny
714-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.12.2022.ROŚ z dnia 14 lipca 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel w zakresie: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo”.Decyzje środowiskoweAktualny
807-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.9.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184, 185 obręb Klewno droga gminna nr 124030N i działkach o nr ewidencyjnych 124, 115, 52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno”Decyzje środowiskoweAktualny
907-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.11.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 165, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel pn.: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy”Decyzje środowiskoweAktualny
1007-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.12.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel pn.: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo”.Decyzje środowiskoweAktualny
1106-07-2022Obwieszczenie z dnia 04.07.2022 r., znak: TB.6220.8.2022.ROŚ w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla z dnia 26.11.2020 r., znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
1206-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 03 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.12.2022.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel w zakresie "Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo"Decyzje środowiskoweAktualny
1306-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 02 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.11.2022.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel w zakresie "Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy"Decyzje środowiskoweAktualny
1406-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 02 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.9.2022.ROŚ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184, 185 obręb Klewno droga gminna nr 124031N i 124, 115, 52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N w zakresie " Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
1527-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.28.2021.ROŚ z dnia 27 kwietnia 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 594 na odcinku Św. Lipka - Kętrzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, z podziałem na zadania: zadanie 1 - budowa ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Reszel; zadanie 2 - budowa ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Kętrzyn"Decyzje środowiskoweAktualny
1605-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.2.2022.ROŚ z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 23/3 obręb Worpławki, gmina Reszel, powiat kętrzyński"Decyzje środowiskoweAktualny
1705-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.2.2022.ROŚ z dnia 4 kwietnia 2022 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 23/3 obręb Worpławki, gmina Reszel, powiat kętrzyński"Decyzje środowiskoweAktualny
1809-02-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu postanowienia znak TB.6220.24.2021.ROŚ z dnia 8 lutego 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 11,07 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zespołem magazynów energii o mocy do 10 MW na działce ewidencyjnej nr 151/6 w miejscowości Dębnik gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
1909-02-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.24.2021.ROŚ z dnia 8 lutego 2022 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 11,07 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zespołem magazynów energii o mocy do 10 MW na działce ewidencyjnej nr 151/16 w miejscowości Dębnik gm. Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
2027-01-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak: TB.6220.25.2021.ROŚ z dnia 26 stycznia 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębnik - Worpławki na działce nr ewid. 2/7 obręb Worpławki, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 124 rekordów.