Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Gabriela Tylus

Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30 października 2020 r. znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.17.2020.ROŚ z dnia 30 października 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.92 w miejscowości Klewno, obręb 0007 Klewno, gmina Reszel - instalacja I" więcej »

Ogłoszono przez Gabriela Tylus

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.19.2020.ROŚ z dnia 1 października 2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, które będzie realizowane na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 123/1 obręb Mnichowo, gmina Reszel”. więcej »

Ogłoszono przez Gabriela Tylus

Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 17 września 2020 r. znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.7.2020.ROŚ z dnia 17 września 2020 r. o podjęciu zawieszonego postępowania oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel”. więcej »

Ogłoszono przez Gabriela Tylus

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.7.2020.ROŚ z dnia 24 lipca o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o moc y do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz 151/9 w miejscowości Dębnik, gmina Reszel”, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. więcej »