Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
114-02-2024Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji Nr 1/2024 znak:TB.6220.10.2023.ROŚ z dnia 14 lutego 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do ok. 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numerze ew.: 86/1 obręb 0025 Worpławki, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
231-01-2024Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 31 stycznia 2024 r. znak: TB.6220.1.2023.ROŚ o podjęciu zawieszonego postępowania oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej "Reszel" o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 20 obręb Pudwągi, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
316-01-2024Obwieszczenie publiczne Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO.60.57.2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. zawierające zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałami znajdującymi się w aktach sprawy dotyczącej wydania na wniosek Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze 1/2, położonej w obrębie Klewno, gmina Reszel.Decyzje środowiskoweAktualny
410-01-2024Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji Nr 7/2023 znak:TB.6220.7.2021.ROŚ z dnia 10 stycznia 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 10 obręb Mnichowo, gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
511-12-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wniesieniu odwołania w 5 grudnia 2023 r. od decyzji nr 3/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.24.2022.ROŚ z dnia 14 listopada 2023 r. do organu prowadzącego niniejsze postępowanie w sprawie "„Odbudowa i przywrócenie do użytkowania 6 zdewastowanych z 12 istniejących na Fermie drobiu budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną, wchodzących w skład Gospodarstwa Rolnego w Bieli, dz. 3/8, obręb Dębnik, gm. Reszel, pow. kętrzyński” Decyzje środowiskoweAktualny
628-11-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak:TB.6220.7.2021.ROŚ z dnia 27 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 10 obręb Mnichowo"Decyzje środowiskoweAktualny
714-11-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji Nr 3/2023 znak:TB.6220.24.2022.ROŚ z dnia 14 listopada 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowa i przywrócenie do użytkowania 6 zdewastowanych z 12 istniejących na Farmie drobiu budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną, wchodzących w skład Gospodarstwa Rolnego w Bieli, dz. 3/8 obręb Dębnik, gm. Reszel, pow. kętrzyński".Decyzje środowiskoweAktualny
807-11-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji Nr 6/2023 znak:TB.6220.11.2021.ROŚ z dnia 6 listopada 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 9 obręb Mnichowo, gm. Reszel", gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
920-10-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak:TB.6220.7.2021.ROŚ z dnia 20 października 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 10 obręb Mnichowo, gm. Reszel". Decyzje środowiskoweAktualny
1013-10-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji Nr 4/2023 znak:TB.6220.7.2023.ROŚ z dnia 12 października 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w której skład wchodzi myjnia samochodowa samoobsługowa na działce 44/2 obręb 3 m. Reszel, gm. Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
1111-10-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 10 października znak: TB.6220.24.2022.ROŚ o podaniu do wiadomości publicznej informacji o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i przywróceniu do użytkowania 6 zdewastowanych z 12 istniejących na Fermie drobiu budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną, wchodzących w skład Gospodarstwa Rolnego w Bieli, dz. 3/8, obręb Dębnik, gm. Reszel, pow. kętrzyńskiDecyzje środowiskoweAktualny
1219-09-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 19 września 2023 r. znak: TB.6220.11.2021.ROŚ o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebraniu materiału dowodowego w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 9, obręb Mnichowo, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
1318-09-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 14 września 2023 r. znak: TB.6220.7.2021.ROŚ o podjęciu zawieszonego postepowania oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 10, obręb Mnichowo, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
1411-09-2023Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.14.2023.AW.5 z dnia 06 września 2023 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława - Olsztyn - Korsze - granica państwa wraz z linią nr 205 Wielewo - Anielin Gradowo - granica państwa" dla zadania: "Budowa nowej linii kolejowej na odcinku Górowo (LK 353) - Nowy Most (LK38)".Decyzje środowiskoweAktualny
1515-06-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji Nr 2/2023 znak:TB.6220.4.2023.ROŚ z dnia 14 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 1/2, położonej w obrębie Klewno, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
1631-05-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30 maja 2023 r., znak: TB.6220.4.2023.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1/2, obręb Klewno, gmina Reszel w zakresie "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą".Decyzje środowiskoweAktualny
1709-05-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dna 08 maja 2023 r., znak: TB.6220.14.2021.ROŚ o wydaniu Decyzji Nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1 obręb Stąpławki, gmina Reszel w zakresie "Budowa elektrowni słonecznej 30 MW w miejscowości Stąpławki". Decyzje środowiskoweAktualny
1825-04-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r. znak TB.6220.6.2023.ROŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 67,4 MWp na działce ewidencyjnej nr 35/3, obręb Kępa Tolnicka, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Decyzje środowiskoweAktualny
1925-04-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: TB.6220.6.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 67,4 MWp na działce ewidencyjnej nr 35/3, obręb Kępa Tolnicka, gm. Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
2019-04-2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 157 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.