Decyzje środowiskowe

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
115-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak: TB.6220.19.2021.ROŚ z dnia 8 listopada 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszą" zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 124 obręb Zawidy, gmina Reszel.Decyzje środowiskoweAktualny
215-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak: TB.6220.18.2021.ROŚ z dnia 8 listopada 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 83 obręb Zawidy gm. Reszel..Decyzje środowiskoweAktualny
301-10-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.20.2021.ROŚ z dnia 29 września 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanego na części działki ewidencyjnej nr 342/1 obręb Zawidy, gmina Reszel. Decyzje środowiskoweAktualny
416-08-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postępowania znak: TB.6220.14.2021.ROŚ z dnia 9 sierpnia 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni słonecznej 30 MW w miejscowości Stąpławki".Decyzje środowiskoweAktualny
520-07-2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydaniu Postanowienia z dnia 12 lipca 2021 r. znak: WSTE.4221.3.2021.BW.3 o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Bisztynek". Inwestycja zostanie zlokalizowana w granicach obrębu geodezyjnego Sątopy, na działkach ewidencyjnych nr 310/14,312/11,312/13 gm. Bisztynek, w powiecie bartoszyckim oraz w granicach obrębu geodezyjnego Zawidy, na działkach ewidencyjnych nr 5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/11,5/12 gm. Reszel w powiecie kętrzyńskim, województwo warmińsko-mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
612-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.13.2021.ROŚ z dnia 9 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o nr 2 o mocy do 2MW na działce nr 126/6, obręb 0014 Robawy, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
709-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.11.2020.ROŚ z dnia 7 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 9, położonej w obrębie Mnichowo, gmina Reszel" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Decyzje środowiskoweAktualny
809-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.13.2021.ROŚ z dnia 7 lipca 2021 r. o wydaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 2 MW na działce nr 126/6, obręb 0014 Robawy, gm. Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
909-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.12.2021.ROŚ z dnia 7 lipca 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 2 MW na działce nr 126/6, obręb 0014 Robawy, gm. Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
1006-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 5 lipca 2021 r. o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.11.2021.ROŚ z dnia 5 lipca 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 9 położonej w obrębie Mnichowo, gmina Reszel" Decyzje środowiskoweAktualny
1105-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak TB.6220.5.2021.ROŚ z dnia 1 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 10, położonej w obrębie Mnichowo"Decyzje środowiskoweAktualny
1202-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak TB.6220.5.2021.ROŚ z dnia 30 czerwca 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu punktu skupu złomu" przy ulicy Warmińskiej 2, działka nr 28 obręb 0002 Reszel, gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.Decyzje środowiskoweAktualny
1323-06-2021Obwieszczenie Wójta Gminy Kętrzyn znak: RGG.6220.10.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z zawieszeniem postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" Elektrownia fotowoltaiczna Kętrzyn o mocy do 36 MW, zlokalizowana na terenie gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie". Decyzje środowiskoweAktualny
1402-06-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.7.2021.ROŚ z dnia 1 czerwca 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 10, położonej w obrębie Mnichowo"Decyzje środowiskoweAktualny
1502-06-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.28.2020.ROŚ z dnia 31 maja 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 5/18, położonej w obrębie Dębnik", do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Decyzje środowiskoweAktualny
1631-05-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.4.2021.ROŚ z dnia 28 maja 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Klewnie na działce nr ewid. 73 obręb 0007 Klewno, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
1718-05-2021Obwieszczenie Wójta Gminy Kętrzyn znak: RGG.6220.10.2021 z dnia 11 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Elektrownia fotowoltaiczna Kętrzyn o mocy do 36 MW, zlokalizowana na terenie gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie". Decyzje środowiskoweAktualny
1810-05-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.27.2020.ROŚ z dnia 6 maja 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 5/7, położonej w obrębie Dębnik"Decyzje środowiskoweAktualny
1913-04-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 9 kwietnia 2021 r. znak: TB.6220.28.2020.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 5/18, położonej w obrębie Dębnik".Decyzje środowiskoweAktualny
2009-04-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.23.2020.ROŚ z dnia 7 kwietnia 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach 171/3 i 172 obręb 0004 Dębnik, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 102 rekordów.