Ochrona środowiska

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
120-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 20 września 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy zmiany w zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
216-09-2022Koty wolnożyjące się NIE BŁAKAJĄ!!!! Ochrona zwierzątAktualny
307-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.10.2022.ROŚ z dnia 06 września 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb kompleksu magazynowo – suszarniczego na nieruchomości położonej w Reszlu przy ulicy Macieja Rataja 3 na działkach nr ewid. 19/5, 19/4 obręb 003 Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
430-08-2022Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Reszel - Raport za lata 2019-2021Ochrona środowiskaAktualny
522-08-2022Zawiadomienie o odwołaniu polowania zbiorowym na kaczki KŁ" Darz Bór"ŁowiectwoAktualny
617-08-2022Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym na kaczki KŁ" Wiewiórka"ŁowiectwoAktualny
701-08-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 28 lipca 2022 r. znak: TB.6220.15.2022.ROŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pt.: „Wydobycie kopaliny pasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża Robawy 2 na części działek nr 220/1, 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy w gminie Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
828-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 27 lipca 2022 r. znak: TB.6220.15.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża Robawy 2 na części działek nr 220/1, 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy w gminie Reszel” i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Decyzje środowiskoweAktualny
927-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 26 lipca 2022 r. decyzji znak: TB.6220.8.2022.ROŚ w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla z dnia 26 listopada 2020 r. znak: TB.6220.6220.7.2020.ROŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
1014-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.11.2022.ROŚ z dnia 14 lipca 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 165, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel w zakresie: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy”.Decyzje środowiskoweAktualny
1114-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.12.2022.ROŚ z dnia 14 lipca 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel w zakresie: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo”.Decyzje środowiskoweAktualny
1207-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.9.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184, 185 obręb Klewno droga gminna nr 124030N i działkach o nr ewidencyjnych 124, 115, 52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno”Decyzje środowiskoweAktualny
1307-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.11.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 165, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel pn.: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy”Decyzje środowiskoweAktualny
1407-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.12.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel pn.: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo”.Decyzje środowiskoweAktualny
1506-07-2022Obwieszczenie z dnia 04.07.2022 r., znak: TB.6220.8.2022.ROŚ w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla z dnia 26.11.2020 r., znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
1624-06-2022SZACOWANIE SZKÓD ROLNICZYCH - NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEInformacje dla rolnikówAktualny
1707-06-2022INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWEwidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniAktualny
1806-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 03 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.12.2022.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel w zakresie "Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo"Decyzje środowiskoweAktualny
1906-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 02 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.11.2022.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel w zakresie "Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy"Decyzje środowiskoweAktualny
2006-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 02 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.9.2022.ROŚ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184, 185 obręb Klewno droga gminna nr 124031N i 124, 115, 52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N w zakresie " Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 248 rekordów.