Ochrona środowiska

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
101-02-2023DECYZJA w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPozwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowychAktualny
218-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.2.2023.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220/12, 214/2 obręb Zawidy, gmina Reszel w zakresie "Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"."Decyzje środowiskoweAktualny
317-01-2023Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi – zmiany w przepisachEwidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniAktualny
413-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.20.2022.ROŚ z dnia 13 stycznia 2023 r w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.10.2019.ROŚ z dnia 7 lutego 2019 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
513-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.18.2022.ROŚ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 1 o mocy do 1,65 MW na działce nr 3/28 obręb Robawy, gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
609-01-2023Okesowa -roczna ocena jakości wody w wodociągach w miejscowości Pilec, Reszel, WolaInformacja o jakości wody przeznaczonej do spożyciaAktualny
703-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.21.2022.ROŚ z dnia 03 stycznia 2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 2 o mocy do 1,65 MW, na działce nr 3/28 obręb Robawy, gmina Reszel" Decyzje środowiskoweAktualny
829-12-2022Podaruj Święta naturzeEdukacja ekologicznaAktualny
928-12-2022HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z GMINY RESZEL ZA OKRES I-III 2023Harmonogram wywozu odpadówAktualny
1028-12-2022 Informacja o jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Reszel pobranej dnia 28.11.2022-19.12.2022Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożyciaAktualny
1122-12-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 21 grudnia znak: TB. 6220.20.2022.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie: "Budowa parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, gmina Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
1205-12-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 2 grudnia 2022 r. znak: TB.6220.22.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 233 obręb Zawidy, gmina Reszel, powiat ketrzyńskiDecyzje środowiskoweAktualny
1328-11-2022Nowy formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku ARiMRInformacje dla rolnikówAktualny
1428-11-2022Wydłużenie terminu składania wniosków związanych ze szkodami powstałymi w skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych do 30.11.2022 rInformacje dla rolnikówAktualny
1518-11-2022Dodatkowy plan polowań zbiorowych ŁowiectwoAktualny
1616-11-2022Wydłużenie terminu składania wniosków w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznychInformacje dla rolnikówAktualny
1707-11-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 4 listopada 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
1802-11-2022Konkurs o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt "Cztery Łapy"Ochrona zwierzątAktualny
1924-10-2022Plan polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Koło Łowieckie "SZARAK"ŁowiectwoAktualny
2020-10-2022Informacja dotycząca pomocy dla rolnikóww zakresie szkód w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, itp.Informacje dla rolnikówAktualny
Wyświetlone 1-20 z 319 rekordów.