Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 03 października 2018 r. przez Burmistrza Reszla Postanowienia znak: TB.6220.6.2017.PL.3 o przedłużeniu termin ważności decyzji wydanej przez Burmistrza Reszla, znak: TB-PL.6220.13.2011 z dnia 17 kwietnia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stopnia wodnego Małej Elektrowni Wodnej Stachowizna wraz z budową przepławki dla ryb od km 15+400 do km 14+400 rzeki Dajna, gmina Reszel i gmina Kętrzyn, pow. kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie” więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Burmistrz Reszla informuje o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.5.2017.PL.7 z dnia 05 lutego 2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny piasku ze złoża „Klewno X” na części działki nr 306 obręb ewidencyjny Klewno, gmina Reszel". więcej »