Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-10-152018-10-23„Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych."Aktualne
2Nieograniczony2018-09-282018-10-09Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychUnieważnione
3Inne2018-09-042018-09-11Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilec, dz. nr 184Rozstrzygnięte
4Nieograniczony2018-08-162018-08-31Remont nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i Gminy ReszelRozstrzygnięte
5Nieograniczony2018-08-102018-08-27Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu.Rozstrzygnięte
6Nieograniczony2018-08-092018-08-24Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w miejscowości PieckowoRozstrzygnięte
7Nieograniczony2018-07-272018-08-13Dostawa transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego” w ramach zadania : „Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowejZakończone
8Inne2018-07-242018-07-27Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pod nazwą: „Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychZakończone
9Inne2018-07-172018-07-23Zaproszenie do złożenia ofert na usługę: Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja okablowania strukturalnego z adaptacją pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Reszlu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”Unieważnione
10Nieograniczony2018-07-052018-07-23"Dostawa transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego” w ramach zadania: „Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej”Unieważnione
Strona 1 z 7