Inne ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Inne ogłoszenia

Inne ogłoszenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
128-04-2023Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowęInne ogłoszeniaAktualny
202-11-2022Zakup preferencyjny paliwa stałegoInne ogłoszeniaAktualny
320-10-2022Preferencyjny zakup węglaInne ogłoszeniaAktualny
409-08-2022Poprawa energetycznosci energetycznej budynków - działania edukacyjno- informacyjneInne ogłoszeniaAktualny
527-01-2022Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesiania na zasadach w art. 37 ustawy o lasach położonych w zasięgu Nadleśnictwa Srokowo.Inne ogłoszeniaAktualny
603-11-2021Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasa drogi wojewódzkiej nr 594 w m. Święta lipka do rowu melioracyjnego "RA-36" na dz. nr 47/4 i 48/4 obr. Święta Lipka gm. Reszel, pow. KętrzynInne ogłoszeniaAktualny
717-09-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy stopnia wodnego MEW Stachowizna.Inne ogłoszeniaAktualny
816-08-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z informacją o możliwości czynnego udziału stron postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy stopnia wodnego MEW Stachowizna.Inne ogłoszeniaAktualny
920-07-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie o zakończeniu postepowania dotycz. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Reszel - dz. nr 252, 253/11 i 253/1 obręb 2 Reszel.Inne ogłoszeniaAktualny
1009-07-2021Obwieszczenie w sprawie aktualizacji wniosku w sprawiewydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy stopnia wodnego MEW Stachowizna do celów energetycznychInne ogłoszeniaAktualny
1107-07-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotycz. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Reszel - dz. nr 252, 253/11 i 253/1 obręb 2 Reszel.Inne ogłoszeniaAktualny
1218-05-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie o wycofaniu wniosku oraz umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa stopnia wodnego MEW Stachowizna w km 15+400 do 14+400 rzeki Dejnowa wraz z budową przepławki dla ryb, gm. Reszel i gm. Kętrzyn, powiat Kętrzyn, woj. warmińsko - mazurskie". Inne ogłoszeniaAktualny
1304-05-2021Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Reszel - dz. nr 252, 253/11 i 253/1 obręb 2 Reszel.Inne ogłoszeniaAktualny
1406-11-2020Ogłoszenie w sprawie naborów dla programów pn. "Groby i cmentarze wojenne w kraju" oraz "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" na rok 2021.Inne ogłoszeniaAktualny
1504-05-2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na szczegółowe korzystanie z wód w zakresie utrzymania wody znajdującej się w stawach i rowach w ramach funkcjonowania stawów hodowlanych typu karpiowego w miejscowości Leginy, gm. ReszelInne ogłoszeniaAktualny
1631-03-2020Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. „przebudowa stopnia wodnego MEW Stachowizna w km 15+400 do 14+400 rzeki dajna wraz z budową przepławki dla ryb, gm. Kętrzyn pow. Kętrzyński woj. Warmińsko- MazurskieInne ogłoszeniaAktualny
1726-03-2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni dotyczące zgromadzenia materiału w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie użytkowania wody w miejscowości LeginyInne ogłoszeniaAktualny
1818-02-2020Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie użytkowania wody w miejscowości LeginyInne ogłoszeniaAktualny
1910-01-2020Zaproszenie na spotkania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymiInne ogłoszeniaAktualny
2021-11-2019Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni dotyczące wydania decyzji na odbudowę Małej Elektrowni Wodnej PilecInne ogłoszeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 31 rekordów.