Wersja obowiązująca z dnia

Poprawa energetycznosci energetycznej budynków - działania edukacyjno- informacyjne

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju. Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym. Przede wszystkim jednak na szczeblu rządowym i samorządowym. Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne. Ich celem jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie za pośrednictwem Państwa BIP, portali internetowych (np. w specjalnej zakładce) i innych dostępnych kanałach komunikacji, informacji dotyczących:

1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.

 

2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.


3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania. Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

 W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie informuję, że informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

 

Załączniki