Geologia

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Geologia

Geologia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
126-01-2022Burmistrz Reszla zawiadamia o wydaniu Postanowienia znak TB.6523.2.2022.ROŚ z dnia 21 stycznia 2022 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia : "Wydobycie pasku ze żwirem ze złoża "KLEWNO XII", położonego na części działek nr nr: 300/4 i 300/6 w obrębie Klewno, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie".GeologiaAktualny
206-08-2020Zawiadomienie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych dla udokumentowania dokumentacją geologiczną w kat. C1 złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo - kwarcowych na działkach nr 220/1 i 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy, gmina Reszel, powiat kętrzyńskiGeologiaAktualny
307-01-2020Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonaniu robót geologicznych oraz zawiadomienie o zamiarze wydobycia piasku i żwiru na własne potrzebyGeologiaAktualny
420-08-2019Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu wydania koncesji na wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża „KLEWNO XII”, położonego na części działki nr 300/6 w obrębie Klewno, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko – mazurskieGeologiaAktualny
519-07-2019Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla wykonywania dokumentacji geologiczno- inżynierskiej : „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków produkcyjnych zakładu produkcji mebli tapicerskich DFM Sp. z o.o. przy ul. Warmińskiej 12 w miejscowości ReszelGeologiaAktualny
612-06-2019Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla udokumentowania dokumentacją geologiczną w kat. C1 złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo-kwarcowych na części działek nr: 300/4, 300/6 , w obrębie ewidencyjnym Klewno, gm. Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie.” GeologiaAktualny
729-03-2019Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni wierconej 51) na działce nr 3109, obręb Śpiglówka, gm. Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie”GeologiaAktualny
802-10-2018Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla udokumentowania dokumentacją geologiczną w kat. C1 złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo - kwarcowych na części działki nr 300/6, w obrębie ewidencyjnym Klewno, gm. Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie”GeologiaAktualny
913-06-2018ZAWIADOMIENIE o wydaniu Postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu wydania koncesji na wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża „KLEWNO X”, położonego na części działki nr 306 w obrębie Klewno, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie.GeologiaAktualny
1006-12-2017Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu wydania koncesji na wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża „KLEWNO XI”, położonego na części działki nr 300/6 w obrębie Klewno, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskieGeologiaAktualny
1117-08-2017Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu zmiany decyzji Starosty Kętrzyńskiego z dnia 19 marca 2014 r. znak: WR.6522.2.2014 na udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny piaskowo - żwirowej i piasków skaleniowo - kwarcowych ze złoża „WORPŁAWKI 1”, położonego na części działki nr 2/8 w obrębie Worpławki, gmina Reszel w zakresie zmiany granic obszaru górniczego oraz zmiany nazwy spółki eksploatującej złożeGeologiaAktualny
1220-12-2016Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia TB.6724.23.2016.PL o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia “Projektu robót geologicznych dla udokumentowania dokumentacją geologiczną w kat. C1 złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo-kwarcowych na części działki nr 300/6 w obrębie Klewno, gmina Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie”GeologiaAktualny
Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.