Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Geologia

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu zmiany decyzji Starosty Kętrzyńskiego z dnia 19 marca 2014 r. znak: WR.6522.2.2014 na udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny piaskowo - żwirowej i piasków skaleniowo - kwarcowych ze złoża „WORPŁAWKI 1”, położonego na części działki nr 2/8 w obrębie Worpławki, gmina Reszel w zakresie zmiany granic obszaru górniczego oraz zmiany nazwy spółki eksploatującej złoże więcej »