Wersja obowiązująca z dnia

Burmistrz Reszla zawiadamia o wydaniu Postanowienia znak TB.6523.2.2022.ROŚ z dnia 21 stycznia 2022 r. o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia : "Wydobycie pasku ze żwirem ze złoża "KLEWNO XII", położonego na części działek nr nr: 300/4 i 300/6 w obrębie Klewno, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie".

Załączniki

  • zawiadomienie
    format: pdf, rozmiar: 275.33 KB, data dodania: