Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych dla udokumentowania dokumentacją geologiczną w kat. C1 złoża piaskowo-żwirowego i piasków skaleniowo - kwarcowych na działkach nr 220/1 i 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy, gmina Reszel, powiat kętrzyński

Załączniki

  • Zawiadomienie
    format: pdf, rozmiar: 279.35 KB, data dodania: