Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni wierconej 51) na działce nr 3109, obręb Śpiglówka, gm. Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie”

Załączniki

  • Zawiadomienie
    format: pdf, rozmiar: 279.48 KB, data dodania: