Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Geologia

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni wierconej 51) na działce nr 3109, obręb Śpiglówka, gm. Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie”

Załączniki: