Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu wydania koncesji na wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża „KLEWNO XII”, położonego na części działki nr 300/6 w obrębie Klewno, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko – mazurskie

Załączniki