Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonaniu robót geologicznych oraz zawiadomienie o zamiarze wydobycia piasku i żwiru na własne potrzeby

Załączniki