Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesiania na zasadach w art. 37 ustawy o lasach położonych w zasięgu Nadleśnictwa Srokowo.

Załączniki