Wersja obowiązująca z dnia

Preferencyjny zakup węgla

Ogłoszenie!!!

Urząd Gminy w Reszlu zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (groszek, orzech, miał) w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Reszel, liczby kotłów na paliwo stałe,
w których wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne oraz ilości zapotrzebowania na wskazany asortyment.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 11 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości do 1,5 tony w 2022 r. jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

 Zgłoszenia przyjmowane są niezwłocznie, nie później niż do 28 października 2022 r. do godz. 10.00, w Urzędzie Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, pokój 1 lub pod numerem telefonu 89 755 39 11. Pierwsze zapotrzebowanie na węgiel kamienny gmina ma obowiązek przekazać do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do dnia 28 października 2022 r.

Załączniki

  • Ogłoszenie (2)
    format: pdf, rozmiar: 403.31 KB, data dodania: