Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
4109-02-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.24.2021.ROŚ z dnia 8 lutego 2022 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 11,07 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zespołem magazynów energii o mocy do 10 MW na działce ewidencyjnej nr 151/16 w miejscowości Dębnik gm. Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
4227-01-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak: TB.6220.25.2021.ROŚ z dnia 26 stycznia 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębnik - Worpławki na działce nr ewid. 2/7 obręb Worpławki, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
4320-01-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu postanowienia znak TB.6220.16.2021.ROŚ z dnia 19 stycznia 2022 r. o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220//12, 214/2 położonych w obrębie Zawidy, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
4420-01-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.16.2021.ROŚ z dnia 19 stycznia 2022 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220/12, 214/2 położonych w obrębie Zawidy, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
4515-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak: TB.6220.19.2021.ROŚ z dnia 8 listopada 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszą" zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 124 obręb Zawidy, gmina Reszel.Decyzje środowiskoweAktualny
4615-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak: TB.6220.18.2021.ROŚ z dnia 8 listopada 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 83 obręb Zawidy gm. Reszel..Decyzje środowiskoweAktualny
4701-10-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.20.2021.ROŚ z dnia 29 września 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanego na części działki ewidencyjnej nr 342/1 obręb Zawidy, gmina Reszel. Decyzje środowiskoweAktualny
4816-08-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postępowania znak: TB.6220.14.2021.ROŚ z dnia 9 sierpnia 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni słonecznej 30 MW w miejscowości Stąpławki".Decyzje środowiskoweAktualny
4920-07-2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydaniu Postanowienia z dnia 12 lipca 2021 r. znak: WSTE.4221.3.2021.BW.3 o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Bisztynek". Inwestycja zostanie zlokalizowana w granicach obrębu geodezyjnego Sątopy, na działkach ewidencyjnych nr 310/14,312/11,312/13 gm. Bisztynek, w powiecie bartoszyckim oraz w granicach obrębu geodezyjnego Zawidy, na działkach ewidencyjnych nr 5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/11,5/12 gm. Reszel w powiecie kętrzyńskim, województwo warmińsko-mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
5012-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.13.2021.ROŚ z dnia 9 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o nr 2 o mocy do 2MW na działce nr 126/6, obręb 0014 Robawy, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
5109-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.11.2020.ROŚ z dnia 7 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 9, położonej w obrębie Mnichowo, gmina Reszel" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Decyzje środowiskoweAktualny
5209-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.13.2021.ROŚ z dnia 7 lipca 2021 r. o wydaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 2 MW na działce nr 126/6, obręb 0014 Robawy, gm. Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
5309-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.12.2021.ROŚ z dnia 7 lipca 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 2 MW na działce nr 126/6, obręb 0014 Robawy, gm. Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
5406-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 5 lipca 2021 r. o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.11.2021.ROŚ z dnia 5 lipca 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 9 położonej w obrębie Mnichowo, gmina Reszel" Decyzje środowiskoweAktualny
5505-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak TB.6220.5.2021.ROŚ z dnia 1 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 10, położonej w obrębie Mnichowo"Decyzje środowiskoweAktualny
5602-07-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak TB.6220.5.2021.ROŚ z dnia 30 czerwca 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu punktu skupu złomu" przy ulicy Warmińskiej 2, działka nr 28 obręb 0002 Reszel, gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.Decyzje środowiskoweAktualny
5723-06-2021Obwieszczenie Wójta Gminy Kętrzyn znak: RGG.6220.10.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z zawieszeniem postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" Elektrownia fotowoltaiczna Kętrzyn o mocy do 36 MW, zlokalizowana na terenie gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie". Decyzje środowiskoweAktualny
5802-06-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.7.2021.ROŚ z dnia 1 czerwca 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 10, położonej w obrębie Mnichowo"Decyzje środowiskoweAktualny
5902-06-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.28.2020.ROŚ z dnia 31 maja 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 5/18, położonej w obrębie Dębnik", do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Decyzje środowiskoweAktualny
6031-05-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.4.2021.ROŚ z dnia 28 maja 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Klewnie na działce nr ewid. 73 obręb 0007 Klewno, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 41-60 z 146 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.