Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
119-09-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 19 września 2023 r. znak: TB.6220.11.2021.ROŚ o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebraniu materiału dowodowego w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 9, obręb Mnichowo, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
218-09-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 14 września 2023 r. znak: TB.6220.7.2021.ROŚ o podjęciu zawieszonego postepowania oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 10, obręb Mnichowo, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
311-09-2023Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.14.2023.AW.5 z dnia 06 września 2023 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława - Olsztyn - Korsze - granica państwa wraz z linią nr 205 Wielewo - Anielin Gradowo - granica państwa" dla zadania: "Budowa nowej linii kolejowej na odcinku Górowo (LK 353) - Nowy Most (LK38)".Decyzje środowiskoweAktualny
415-06-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji Nr 2/2023 znak:TB.6220.4.2023.ROŚ z dnia 14 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 1/2, położonej w obrębie Klewno, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
531-05-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30 maja 2023 r., znak: TB.6220.4.2023.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1/2, obręb Klewno, gmina Reszel w zakresie "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą".Decyzje środowiskoweAktualny
609-05-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dna 08 maja 2023 r., znak: TB.6220.14.2021.ROŚ o wydaniu Decyzji Nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1 obręb Stąpławki, gmina Reszel w zakresie "Budowa elektrowni słonecznej 30 MW w miejscowości Stąpławki". Decyzje środowiskoweAktualny
725-04-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r. znak TB.6220.6.2023.ROŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 67,4 MWp na działce ewidencyjnej nr 35/3, obręb Kępa Tolnicka, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Decyzje środowiskoweAktualny
825-04-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: TB.6220.6.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 67,4 MWp na działce ewidencyjnej nr 35/3, obręb Kępa Tolnicka, gm. Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
919-04-2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzje środowiskoweAktualny
1030-03-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30.03.2023 r., znak:TB.6220.14.2021.ROŚ o zgromadzonym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej 30 MW w miejscowości Stąpławki, na działce ewidencyjnej nr 1, obręb Stąpławki".Decyzje środowiskoweAktualny
1130-03-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 29 marca 2023 r., znak: TB.6220.1.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 20 obręb Pudwągi, gmina Reszel "Decyzje środowiskoweAktualny
1221-02-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 20 lutego 2023 r. znak: TB.6220.2.2023.ROŚ . o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220//12, 214/2 położonych w obrębie Zawidy, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
1321-02-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 20 lutego 2023 r., znak: TB.6220.2.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220/12, 214/2 położonych w obrębie Zawidy, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
1418-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.2.2023.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220/12, 214/2 obręb Zawidy, gmina Reszel w zakresie "Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"."Decyzje środowiskoweAktualny
1513-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.20.2022.ROŚ z dnia 13 stycznia 2023 r w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.10.2019.ROŚ z dnia 7 lutego 2019 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
1613-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.18.2022.ROŚ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 1 o mocy do 1,65 MW na działce nr 3/28 obręb Robawy, gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
1703-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.21.2022.ROŚ z dnia 03 stycznia 2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 2 o mocy do 1,65 MW, na działce nr 3/28 obręb Robawy, gmina Reszel" Decyzje środowiskoweAktualny
1822-12-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 21 grudnia znak: TB. 6220.20.2022.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie: "Budowa parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, gmina Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
1905-12-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 2 grudnia 2022 r. znak: TB.6220.22.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 233 obręb Zawidy, gmina Reszel, powiat ketrzyńskiDecyzje środowiskoweAktualny
2007-11-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 4 listopada 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 146 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.