Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie Burmistrza Reszla o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel w obrębie Dębnik dla działki o nr 40/10, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/297/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28.10.2021 r.

Załączniki

  • Ogłoszenie
    format: pdf, rozmiar: 503.84 KB, data dodania: