Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030”.

Załączniki