Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30.03.2023 r., znak:TB.6220.14.2021.ROŚ o zgromadzonym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej 30 MW w miejscowości Stąpławki, na działce ewidencyjnej nr 1, obręb Stąpławki".

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 402.31 KB, data dodania: