Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 20 lutego 2023 r. znak: TB.6220.2.2023.ROŚ . o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220//12, 214/2 położonych w obrębie Zawidy, gmina Reszel".

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 309.81 KB, data dodania: