Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 24 kwietnia 2023 r. znak TB.6220.6.2023.ROŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 67,4 MWp na działce ewidencyjnej nr 35/3, obręb Kępa Tolnicka, powiat kętrzyński, województwo warmińsko - mazurskie" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 303.29 KB, data dodania: