Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 30 maja 2023 r., znak: TB.6220.4.2023.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1/2, obręb Klewno, gmina Reszel w zakresie "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 591.26 KB, data dodania: