Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 21 grudnia znak: TB. 6220.20.2022.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie: "Budowa parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, gmina Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 680.61 KB, data dodania: