Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 2 grudnia 2022 r. znak: TB.6220.22.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 233 obręb Zawidy, gmina Reszel, powiat ketrzyński

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 351.59 KB, data dodania: