Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 29 marca 2023 r., znak: TB.6220.1.2023.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 20 obręb Pudwągi, gmina Reszel "

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 333.3 KB, data dodania: