Wersja obowiązująca z dnia

Informacja z wykonania budżetu za I pół. 2020 r

Załączniki