Wersja obowiązująca z dnia

Inform. z wykonania budżetu za I pół. 2019 r.

Załączniki