Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Reszla z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 100/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 08 października 2020 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami),

zarządzam,  co następuje


§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Reszlu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 123/2017  Burmistrza Reszla z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Orgaizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 2. Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Reszla z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 3. Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Reszla z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 4. Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Reszla z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 5. Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Reszla z dni 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 6. Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Reszla z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 7. Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Reszla z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 8. Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Reszla z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 9. Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Reszla z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 10. Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Reszla z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,
 11. Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Reszla z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 20200 r. 

Załączniki

Treść aktu