Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: RBO

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 ROK

 

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 ROK (RBO 2019)

Decydujmy razem

 

 

Drodzy mieszkańcy Gminy Reszel,

Na podstawie Uchwały Nr  LX/419/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Reszel oraz Zarządzenia Nr 120/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reszel na temat Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

ROZPOCZYNAMY I EDYCJĘ RESZELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK (RBO 2019)

Reszelski Budżet Obywatelski jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie mieszkańców Gminy Reszel w proces zarządzania Gminą, pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. Reszelski Budżet Obywatelski ma charakter partycypacyjny, daje mieszkańcom Gminy Reszel możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego, a także możliwość wyrażenia opinii mieszkańców na temat zgłoszonych projektów.

Podstawowe zasady RBO

Środki przeznaczone na realizację RBO w 2019 r. to:

 • 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, ( przy czym na jedno zadanie maksymalnie 12 000,00 zł)
 • 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące. ( przy czym na jedno zadanie maksymalnie 3 000,00 zł)

 

Zgłaszanie projektów

Jakie wymagania należy spełnić by zgłosić projekt do RBO:

 1. Mieć ukończone 16 lat;
 2. Stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie Gminy Reszel;
 3. Uzyskać poparcie zgłaszanego projektu przez 7 mieszkańców Gminy Reszel.

Dokumenty zgłaszające projekt:

 1. Formularz zgłoszenia zadania
 2. Lista poparcia zadania przez 7 mieszkańców Gminy Reszel

Dokumenty dostępne na stronie www (link do strony internetowej) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

Sposób zgłoszenia projektów:

 1. Drogą elektroniczną na e-mail: gmina@ugreszel.pl z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 2. W sekretariacie Urzędu Gminy w Reszlu, lub
 3. Listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel z dopiskiem „RBO 2019”

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 6 października 2018 roku.

Każdy projekt zostanie zweryfikowany przez Zespół Koordynujący do wykonania czynności określonych Regulaminem RBO pod względem formalnym i merytorycznym.

Głosowanie

Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu  www.ugreszel.pl
i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania (link do pobrania)

 

 

Kto może głosować:

Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna  na stronie www (link do strony internetowej) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

Sposób głosowania:

 1. Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@ugreszel.pl z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy w Reszlu;
 3. Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

 

 

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zapraszamy do działania!

 

 

Zasady Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok (RBO 2019) określa REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO stanowiący załącznik do Uchwały Nr LX/419/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30.08.2018 r. (link do uchwały……….)

 

Niezbędnik:

 1. Zasady RBO 2019 (link do zakładki na stronie www)
 2. Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27września 2018 roku
 3. Formularz zgłoszenia (w załączniku)
 4. Lista poparcia (w załączniku)
 5. Formularz do głosowania (w załączniku)
 6. Strona internetowa RBO (link do strony www zakładka RBO + BIP)

Załączniki: