Wersja nieobowiązująca z dnia

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Lucyna Macełko
Z-ca Kierownika USC: Emilia Pieniak
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 06
E-mail: usc@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 15:30

Załatwiane sprawy

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.