Wersja obowiązująca z dnia

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach zadania: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wynik zamówienia