Rejestr umów

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Rejestr umów

Rejestr umów

#Data zawarciaPrzedmiot umowyKontrahentWartość netto
 
8128-12-2022Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej dotyczącej sieci wodociągowej dla terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3308/2, obręb KlewnoRajmund Janeczko 3300.00
8228-12-2022Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Reszel.Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu11500.00
8328-12-2022Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania terenów zieleni w gminie Reszel.Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu9512.00
8422-12-2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel w roku 2022 - część 3 - rejon nr 3Romix Import-Export Roman Luchowski, Reszel, NIP:74210059036097.56
8522-12-2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel w roku 2022 - cześć 2 - rejon nr 2Romix Import-Export Roman Luchowski, Reszel, NIP:74210059036097.56
8622-12-2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel w roku 2022 - część 1 - rejon nr 1Wielobranżowe Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Reszel, NIP: 74200068756097.56
8721-12-2022Zlecenie obsługi toalety publicznej w szalecie miejskim przy ul. Kolejowej w Reszlu.WPK Sp. z o o. w Reszlu NIP: 742-000-68-751320.25
8821-12-2022Zlecenie zarządu i administrowania budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Reszel.WPK Sp. z o o. w Reszlu NIP: 742-000-68-75118895.16
8921-12-2022Organizacja Spotkania Świąteczno- Noworocznego.Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP74210217245000.00
9021-12-2022Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Warmińska 18, 11-440 ReszelWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o. o. w RESZLU NIP: 7420006875105804.00
9119-12-2022Usługa - konserwacja oświetlenia ulicznegoP.P.H.U. MASTER-SPARK Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk 11-210 Sępopol ul. S.Grodzickiego 119512.20
9214-12-2022Wykonanie usługi w zakresie usunięcia 6 sztuk drzew zlokalizowanych na działce Nr 201/4 obręb Leginy wraz z usunięciem pozostałości po wycince i oczyszczeniem terenu z odpadów powstałych podczas wykonywania usługiZakład Usługowy ,,MELGRAF", Barczewo, NIP: 74218720665400.00
9314-12-2022Usługa w zakresie wycinki i korekty koron drzewZakład Usługowy "MELGRAF" 74218720663400.00
9413-12-2022usługa w zakresie usuwania drzewMelGraf Wójtowo ul. Lipowa 1 11-010 Barczewo NIP: 74218720662730.00
9502-12-2022Porozumienie dotyczące świadczenia e-usług realizowanych w oparciu o Samorządowy Ośrodek Przetwarzania Danych Województwo Warmińsko-Mazurskie 5121.95
9601-12-2022Usunięcie posuszu w koronach drzew szt.24 rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie ReszlaMelGraf Wójtowo ul. Lipowa 1 11-010 Barczewo NIP 74218720665400.00
9729-11-2022Przeprowadzenie usługi edukacyjno-szkoleniowej pt. „Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie – czy jest przymusowe? Wysłane do sądu i co dalej…? Rozterki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”Ośrodkiem Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” NIP: 68118957322400.00
9828-11-2022Zakup centrali telefonicznejProfesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna „Profkom” Truszkowski Krzysztof NIP: 739030234913750.00
9928-11-2022Usługa dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej KONVAK 6 szt. ksiąg małżeństw i 6 szt. ksiąg zgonów.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, NIP: 739-30-33-09772.00
10025-11-2022Dostawa i montaż rolety zewnętrznej. PHiU "EFEKT" NIP: 742 141 46 591850.00
Wyświetlone 81-100 z 254 rekordów.