Rejestr umów

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Rejestr umów

Rejestr umów

#Data zawarciaPrzedmiot umowyKontrahentWartość netto
 
16123-06-2022Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnegoD.B i K.B8000.00
16223-06-2022Usługa polegająca na pracy sprzętu t.j. ciągnika z kosiarką rotacyjną wraz z kierowcą, przy wykaszaniu poboczy na drogach gminnychWielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu NIP 742-000-68753252.03
16322-06-2022Organizacja spotkania mieszkańców w celu integracji i upowszechniania idei samorządowej w ramach zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Mnichowo.Miejski Ośrodek Kultury NIP: 74210217243000.00
16422-06-2022Organizacja Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w ReszluMiejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP 74210217248000.00
16522-06-2022Organizacja koncertu z elementami profilaktyki w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 – 2025.Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP 742102172421500.00
16620-06-2022Opracowanie dokumentacji projektowej " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki - Reszel od km około 28+712 do km około 29+591"Usługi Inżynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Żołnierska 4/60 11-700 Mrągowo NIP: 745157223916585.37
16708-06-2022Zlecenie wywozu nieczystości płynnych z posesji oznaczonej: działka nr 154/3 Zawidy - w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwa ZawidyWPK Sp. z o.o. w Reszlu NIP: 742-000-68-75370.37
16808-06-2022Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 124511N, ulica Juliusza Słowackiego w Reszlu.ARTAR Usługi i Wykonawstwo Budowlane 11-440 Kętrzyn , NIP; 742-184-13-73406.50
16907-06-2022Umowa współpracy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2025 r.Voltra Energy Sp. z o.o, 05-250 Radzymin NIP: 521-37-15-06210500.00
17007-06-2022Usługa transportowa polegająca na transporcie osób na trasie Reszel- Łężany– Reszel w ramach działań promocyjnych Gminy Reszel, w celu promowania walorów turystycznych miejscowości Łężany wśród mieszkańców Gminy Reszel. Prywatne Przewozy Osobowe BER-Travel Ryszard Kaliszuk NIP 742 11 88 737200.00
17107-06-2022Termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacjiUsługi Inżynieskie Maciej Bartosiewicz,NIP: 745157223930000.00
17201-06-2022Organizacja miasteczka profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 – 2025 w dniu 01 czerwca 2022 r. w godz. 1600 - 1900 w miejscu edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowym przy ul. Słowiańskiej a w przypadku złych warunków pogodowych w hali sportowej przy ul. B. Chrobrego w Reszlu. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP 742102172412000.00
17301-06-2022Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu poczęstunku w ramach organizowanych uroczystości w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, umożliwiającej tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych. MIX - PLUS Edyta Klimowicz925.93
17401-06-2022Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznegoPracowania Autorska Maciej Ciborowski, Architekt320.00
17518-05-2022Usługa transportowa polegająca na transporcie delegacji na Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach w Ostródzie.Firma Handlowo- Usługowa Bogdan Luchowski NIP 742 14 46 599555.56
17611-05-2022Organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dni Rodziny pn. "Rodzina z wartościami to silna rodzina" w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu NIP 74210217247000.00
17709-05-2022Przeniesienie wiaty rekreacyjnej w msc. PieckowoBieżące Remonty Mieszkań i Domów Marek Maksymiuk, NIP: 74212910798130.08
17806-05-2022Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: ,,Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy"Usługi inżnierskie Maciej Bartosiewicz, NIP: 74515722394878.05
17906-05-2022Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb LeginyUsługi Koparko - Ładowarką, Budowlane Krzysztof Sznip, NIP: 7421840899127887.91
18004-05-2022Wykonanie operatu szacunkowego określający wartość służebności gruntowej (przejazdu i przechodu), na części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr: 98/2 obręb 0027 Wólka Ryńska ( pow. 515,77 m2 ) i działka nr 181 obręb 0014 Robawy ( pow. 221,92 m2 ) Wa Ma Nieruchomości Wycena Pośrednictwo Sebastian Imielski ,ul. Ogrodowa 1/21 12-100 Szczytno NIP: 7451848121569.11
Wyświetlone 161-180 z 254 rekordów.