Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
130-05-202346/2023Zarządzenie 46/2023 Burmistrza Reszla z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: Raportu o stanie Gminy Reszel za 2022 rokZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
225-05-2023LXXII/483/2023Uchwała Nr LXXII/483/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ReszelUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
325-05-2023LXXII/482/2023Uchwała Nr LXXII/482/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rokUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
425-05-2023LXXII/481/2023Uchwała Nr LXXII/481/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
525-05-2023LXXII/480/2023Uchwała Nr LXXII/480/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary – Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu” Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
625-05-2023LXXII/479/2023Uchwała Nr LXXII/479/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
725-05-202345/2023Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Reszel, położonych w obrębie geodezyjnym 2 – miasta Reszel.     Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
825-05-202344/2023Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Reszel, położonych w obrębie geodezyjnym 2 i 3 – miasta Reszel.     Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
925-05-202343/2023 Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Reszel, położonych w obrębie geodezyjnym 1 i 2 –  miasta Reszel.     Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1025-05-202342/2023Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gmin Reszel, położonych  w obrębie geodezyjnym 3 –  miasta Reszel  oraz 27 – Wólka Ryńska. Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1125-05-202341/2023Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gmin Reszel, położonych  w obrębie geodezyjnym 2 i 3 – miasta Reszel. Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1225-05-202340/2023Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gmin Reszel, położonych  w obrębie geodezyjnym 2 i 3   – miasta Reszel. Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1323-05-202339/2023ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Burmistrza Reszla z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach udzielenia zamówienia publicznego na usługę: ,,Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1411-05-202336/2023Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Reszla z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie: powołania Komisji do oceny stanu technicznego wyposażenia, będącego na stanie Sołectwa PilecZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1527-04-2023LXXI/478/2023Uchwała Nr LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rokUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1627-04-2023LXXI/477/2023Uchwała Nr LXXI/477/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1718-04-202335/2023Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Reszla z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w ReszluZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1830-03-2023LXX/476/2023Uchwała Nr LXX/476/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1930-03-2023LXX/475/2023Uchwała Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rokUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
2030-03-2023LXX/474/2023Uchwała Nr LXX/474/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 2,422 rekordów.