Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
103-02-202315/2023Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Reszla z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
202-02-202314/2023ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 Burmistrza Reszla z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach udzielenia zamówienia publicznego na: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel”Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
326-01-2023LXVIII/459/2023 Uchwała Nr LXVIII/459/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia  26 stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi grzebalne i opłaty cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie ReszelUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
426-01-2023LXVIII/458/2023Uchwała Nr LXVIII/458/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rokUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
526-01-2023LXVIII/457/2023 Uchwała Nr LXVIII/457/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2033.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
626-01-2023LXVIII/456/2023Uchwała Nr LXVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  nieruchomości kompostujących bioodpadyUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
726-01-2023LXVIII/455/2023Uchwała Nr LXVIII/455/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023 roku.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
826-01-2023LXVIII/454/2023 Uchwała Nr LXVIII/454/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia  26 stycznia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zwoływanie sesji Rady w zdalnym trybie obradowania.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
913-01-20238/2023Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Reszla z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1010-01-20237/2023Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Reszla z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1109-01-20236/2023Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Reszla z dnia 09 stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia zasad i norm przydziału sortów mundurowych, określenia wysokości i trybu przyznawania ekwiwalentu pieniężnego za pranie sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Reszlu.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1209-01-20235/2023Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Reszla z dnia 09.01.2023 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2023/2024.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1309-01-20234/2023Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Reszla z dnia 09.01.2023 roku w sprawie: ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1405-01-20233/2023Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Reszla z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2023 roku dla pracowników Urzędu Gminy w ReszluZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1505-01-20232/2023Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Reszla z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy w Urzędzie Gminy w Reszlu, ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu tych pojazdów oraz ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalneZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1605-01-20231/2023ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Burmistrza Reszla z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1704-01-2023LXVII/453/2023Uchwała Nr LXVII/453/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1804-01-2023LXVII/452/2023Uchwała Nr LXVII/452/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1904-01-2023LXVII/451/2023Uchwała Nr LXVII/451/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
2004-01-2023LXVII/450/2023 Uchwała Nr LXVII/450/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rokUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 2,375 rekordów.