Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-01-116/2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Reszla z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel, na rok szkolny 2019/2020Obowiązujący
22019-01-105/2019Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Reszla z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich nowej kadencji oraz ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów.  Obowiązujący
32019-01-104/2019Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Reszla z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia Gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnychObowiązujący
42019-01-032/2019Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Reszla z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel"Obowiązujący
52019-01-021/2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Reszla z dnia 02 stycznia 2019  roku w sprawie: przekazania środka trwałego gminnej jednostce organizacyjnej – Środowiskowemu Domowi Samopomocy w ReszluObowiązujący
62018-12-27170/2018 Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Reszla z dnia 27 grudnia  2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
72018-12-20168/2018ZARZĄDZENIE Nr 168/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Reszlu na dzień 31 grudnia 2018 roku Obowiązujący
82018-12-20167/2018Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Reszla z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku"Obowiązujący
92018-12-18166/2018ZARZĄDZENIE Nr 166/2018 BURMISTRZA RESZLA z dnia 18 grudnia roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Reszel w 2019 rokuObowiązujący
102018-12-17165/2018Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Reszla z dnia 17 grudnia  2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.Obowiązujący
Strona 1 z 41