Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-10-29XXXI/205/2020Uchwała Nr XXXI/205/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: zmian do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu”Obowiązujący
22020-10-29XXXI/204/2020Uchwała Nr XXXI/204/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji.Obowiązujący
32020-10-29XXXI/203/2020Uchwała XXXI/203/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rokObowiązujący
42020-10-29XXXI/202/2020Uchwała XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2020 - 2033.Obowiązujący
52020-10-29XXXI/201/2020Uchwała Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: zmiany do uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania Obowiązujący
62020-10-29XXXI/200/2020Uchwała Nr XXXI/200/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: zmiany Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. Obowiązujący
72020-10-29XXXI/199/2020Uchwała Nr XXXI/199/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2021.Obowiązujący
82020-10-29XXXI/198/2020Uchwała Nr XXXI/198/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: opłaty targowej na rok podatkowy 2021.Obowiązujący
92020-10-29XXXI/197/2020Uchwała Nr XXXI/197/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2021.Obowiązujący
102020-09-24XXX/196/2020Uchwała Nr XXX/196/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reszel. Obowiązujący
Strona 1 z 118