Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-07-10XII/91/2019Uchwała XII/91/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2019 - 2033.Obowiązujący
22019-06-27XI/90/2019Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania medalu honorowego „Zasłużonym – Reszel”.Obowiązujący
32019-06-27XI/89/2019Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Marii Zientary Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy”.Obowiązujący
42019-06-27XI/88/2019Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia  27 czerwca 2019 roku w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.Obowiązujący
52019-06-27XI/87/2019Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok Obowiązujący
62019-06-27XI/86/2019Uchwała XI/86/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2019 - 2033.Obowiązujący
72019-06-27XI/85/2019Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie  powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.Obowiązujący
82019-06-14X/84/2019Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Reszel.Obowiązujący
92019-06-14X/83/2019 Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Reszla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.Obowiązujący
102019-06-14X/82/2019Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2018 rok.Obowiązujący
Strona 1 z 107