Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-10-24LXII/440/2018 Uchwała LXII/440/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2018 - 2029.Obowiązujący
22018-10-24LXII/439/2018Uchwała Nr LXII/439/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rokObowiązujący
32018-10-24LXII/438/2018Uchwała  Nr LXII/438/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówObowiązujący
42018-10-24LXII/437/2018 Uchwała Nr LXII/437/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2019.Obowiązujący
52018-10-24LXII/436/2018Uchwała Nr LXII/436/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: opłaty targowej na rok podatkowy 2019.Obowiązujący
62018-10-24LXII/435/2018Uchwała Nr LXII/435/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019.Obowiązujący
72018-10-24LXII/434/2018Uchwała Nr LXII/434/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Reszel na lata 2018 - 2032”.Obowiązujący
82018-09-27LXI/433/2018 Uchwała Nr LXI/433/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: przejęcia przez Gminę Reszel zadania utrzymania nawierzchni polegającego na wykonywaniu robót konserwacyjnych i porządkowych na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Reszel.Obowiązujący
92018-09-27LXI/432/2018Uchwała Nr LXI/432/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmian do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu”.Obowiązujący
102018-09-27LXI/431/2018Uchwała Nr LXI/431/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.Obowiązujący
Strona 1 z 98