Wersja obowiązująca z dnia

Źródło wiedzy o RBO

 

NIEZBĘDNIK 

  • Uchwała Nr LX/419/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel 

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/1576/uchwala-nr-lx-419-2018-rady-miejskiej-w-reszlu-z-dnia-30-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-wymagan-jakie-powinien-spelniac-projekt-budzetu-obywatelskiego-gminy-reszel..html

  • Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/1736/uchwala-nr-viii-64-2019-rady-miejskiej-w-reszlu-z-dnia-24-kwietnia-2019-roku-w-sprawie-zmian-do-uchwaly-w-sprawie-wymagan-jakie-powinien-spelniac-projekt-budzetu-obywatelskiego-gminy-reszel.html

  • Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Reszla z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reszel na temat Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/2512/zarzadzenie-nr-68-2022-burmistrza-reszla-z-dnia-11-lipca-2022-roku-w-sprawie-przeprowadzenia-konsutacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-reszel-na-temat-reszelskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2023-rok.html


 

Załączniki

  • NIEZBĘDNIK
    format: pdf, rozmiar: 182.73 KB, data dodania: