Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: RBO

Ogłoszono przez Krzysztof Iwanow

Reszelski Budżet Obywatelski 2020. Ogłoszenie.

Drodzy mieszkańcy Gminy Reszel,

Na podstawie Uchwały Nr  LX/419/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Reszel oraz Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z Dia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel i Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Reszla z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reszel na temat Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

ROZPOCZYNAMY II EDYCJĘ RESZELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2020 ROK (RBO 2020)

Reszelski Budżet Obywatelski jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie mieszkańców Gminy Reszel w proces zarządzania Gminą, pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. Reszelski Budżet Obywatelski ma charakter partycypacyjny, daje mieszkańcom Gminy Reszel możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego, a także możliwość wyrażenia opinii mieszkańców na temat zgłoszonych projektów.

Podstawowe zasady RBO

Środki przeznaczone na realizację RBO w 2020 r. to:

 • 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, ( przy czym na jedno zadanie maksymalnie 70 000,00 zł)
 • 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące. ( przy czym na jedno zadanie maksymalnie 5 000,00 zł)

Zgłaszanie projektów
Jakie wymagania należy spełnić by zgłosić projekt do RBO:

 1. Mieć ukończone 16 lat;
 2. Stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie Gminy Reszel;
 3. Uzyskać poparcie zgłaszanego projektu przez 7 mieszkańców Gminy Reszel.

Dokumenty zgłaszające projekt:

 1. Formularz zgłoszenia zadania
 2. Lista poparcia zadania przez 7 mieszkańców Gminy Reszel
  Dokumenty dostępne na stronie www (link do strony internetowej) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

Sposób zgłoszenia projektów:

 1. Drogą elektroniczną na e-mail: gmina@ugreszel.pl z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 2. W sekretariacie Urzędu Gminy w Reszlu, lub
 3. Listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel z dopiskiem „RBO 2019”

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Każdy projekt zostanie zweryfikowany przez Zespół Koordynujący do wykonania czynności określonych Regulaminem RBO pod względem formalnym i merytorycznym.

Głosowanie
Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu  www.ugreszel.pl i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania (link do pobrania).

Kto może głosować:
Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna  na stronie www.ugreszel.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14.

Sposób głosowania:

 1. Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@ugreszel.pl z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy w Reszlu;
 3. Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2020 rok.
Zapraszamy do działania!

Zasady Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (RBO 2020) określa:

 

Niezbędnik:

 1. Zasady RBO 2020
 2. Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Reszla z dnia 03 lipca 2019 roku
 3. Formularz zgłoszenia (w załączniku)
 4. Lista poparcia (w załączniku)
 5. Formularz do głosowania (w  załączniku)
 6. Strona internetowa RBO (link do strony www zakładka RBO + BIP)

Załączniki: