Wersja obowiązująca z dnia

Wzory sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Załączniki