Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz | wersja archiwalna

Zmiana imienia i nazwiska

 

Termin załatwienia

10 dni

 

Osoba kontaktowa

Helena Jakubowska

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. 0-89 755 39 06

 

Telefon kontaktowy

tel. 0-89 755 39 06

 

Sposób załatwienia

Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

 

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać:
  - dane osoby, której zmiana dotyczy /PESEL/,
  - imię nazwisko, na które ma nastąpić zmiana,
  - uzasadnienie.
 2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
  - odpis zupełny aktu urodzenia,
  - odpis zupełny aktu małżeństwa,
  - odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
  - inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
 3. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:
  - odpis zupełny aktu urodzenia,
  - odpis zupełny aktu małżeństwa,
  - inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.
 4. Dołączenie odpisu - nie dotyczy jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel.
 

Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

 

Opłaty

Dostarczone odpisy zupełne aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 33,00 zł.
Opłata skarbowa za zmianę nazwiska, imienia - 37,00 zł. / w kasie UG lub na konto/.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej zmiany imienia, nazwiska do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

 

Uwagi

​Wniosek o zmianę imienia, nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli uzasadniony jest wyłącznie ważnymi powodami /art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008r. /Dz.U.Nr 220, poz.1414/.


Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008r. /Dz.U.Nr 220, poz.1414/.
 2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.
 

Załączniki: