Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy Gminy Reszel – Burmistrza Reszla

Numer aktu: XIII/93/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIII/93/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy Gminy Reszel – Burmistrza Reszla

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U.  z 2018 poz. 2096) 

uchwala się co następuje: 

§ 1.1. Uznaje się za niezasadną skargę Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019 r. na Burmistrza Reszla – organ wykonawczy Gminy Reszel. 
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki: